Equip col·legi Santa Maria. A. Queldra, X. Arnau, J. Bernárdez, F. Arniges, V. Ginestà. Any 1960

Entrega de trofeu. P. Borràs amb nen a coll. Any 1960

Equip. Any 1960-61

Equip. J. Rutllant, J. Vilanó (President), P. Molina,J.L. Giralt, J. Robert, J. Vilanó, R. Moliné, E. Portas, J. Lozano, J. Portas, J. Roger, J. Crous, S. Ponsa, F. Horta, Q. Navarro, A. Guerrero, A. Navarro, J. Ayats. Any 1960-61

Equip. Any 1960-61

Equip. J. Rutllant, J.L. Giralt, A. Navarro, J. Gelpi, F. Horta, R. Freixanet, J. Crous, S. Salvador, J. Roger, J. Geremias, S. Ponsa, Q. Navarro, R. Moliné, J. Ayats, S. Sagrera. Any 1960-61

Equip. Any 1961

Cinc inicial. Any 1961

Equip juvenil. J. Rutllant, A. Guerrero, R. Olivella, J. Pueyo,J. Vilanó, R. Freixanet, D. Gelmà, Q. Abril, J. Sagrera, X. Arnau. Any 1961

Partit a Blanes. Q. Navarro. Any 1961

Partit Blanes-Adepaf. Blanes: J. Geremias, J. Crous, S. Sagrera, R. Moliné, A. Pau, M. Torrentó; Nens col·legi Santa Maria: J. Bernárdez, M. Tordera, Ll.Pascual, R. Vieta, J. Guerrero, J. Pich, X. Vieta, R. Torroella. Any 1961

Equip. A Pau, J. Rutllant, R. Moliné, S. Sagrera, A. Navarro,J. Roger,J. Ayats, S. Ponsa, J. Crous, Q. Navarro, J.L. Giralt, J. Geremias. Any 1961

Partit. Any 1961-62

Partit. Any 1961-62

Partit. Any 1961-62

Partit. Any 1961-62

Partit. Any 1961-62

Equip. j.rutllant, s.ponsa, j.crous, j.ayats, s.sagrera, r.moliné, q.navarro, a.pau, j.cubarsí, jl.giralt, j.geremias, j.roger. Any 1961-62

Pista nevada. Any 1961-62

Netejant la pista de neu. Any 1961-62

Netejant la pista de neu. Any 1961-62

Vista de Blanes nevat amb la pista del passeig. Any 1961-62

Partit davant el Joventut. Presència d’Emiliano Rodríguez al quadre badaloní. Any 1962

Salt Inicial Blanes – Joventut. Any 1962

Equip col·legi Cor de Maria. M. Ribas, F. Suris, C. Coll, F. Queldra(entrenadora), C. Puigvert, N. Baldrich, D. Seira, R. Casas, C. Frigola, Q. Tordera, P. Serrat, F. Robert, D. Lorente. Any 1962

Campionat infantil. Any 1962

Pista nevada. Any 1962

Joves jugadors de celebració. Any 1962

Equip. F. Arniges, F. Sola, J. Rutllant, R. Moliné, J. Crous, S. Sagrera, J. Casas, X. Arnau, J.L. Giralt, J. Bertran. Any 1962-63

Campionat mini local. Any 1962-63

Pista de passeig nevada. Any 1963

Entrada de jugadora del Cor de Maria. Any 1963

Equip del Cor de Maria. Any 1963

Equip del Cor de Maria. Any 1963

Partit al col·legi Santa Maria. Any 1963

Entrada a pista de l’equip sènior. Any 1963-64

Equip. Soro, F. Arniges, M. Tordera, J. Casas, A. Romero, J. Bertran, F. Sola, A. Gallart, S. Sagrera. Any 1962-63

Equip. Any 1963-64

Equips sènior i juvenil. M. Torrentó, F. Arniges, J. Bertran, P. Molina, A. Romero, F. Sola, J. Rutllant, A. Gallart, F. Horta, Soro, ? , M. Rutllant, J.A. Vieta, J. Rutllant, J. Marquès, V. Martinez, J. Casas, J. Alenyà, E. Esgleas, J.L. Giralt. Any 1964.

Equip femení. Any 1964.

Equip femení. C. Frigola, P. Serrat, D. Seira, C. Vives, M. Gallart, R. Bitlloch, C. Vieta, Q. Tordera. Any 1964

Equip. M. Torrentó, F. Horta, J. Molina, J. Casas, F. Arniges, J. Rutllant, J.L. Giralt, J. Marquès, V. Martinez, A. Romero, J. Alenyà. Any 1964

Equip. M. Torrentó, J.L. Giralt, J. Bertran, F. Sola, J. Rutllant, A. Gallart, J. Crous, Soro, S. Sagrera, F. Horta, J. Casas, A. Romero, J. Alenyà, F. Arniges. Any 1964-65.