imatges: els anys 60

1960 - Equip col·legi Santa Maria

A. Queldra, X. Arnau, J. Bernárdez, F. Arniges, V. Ginestà

1960 - Entrega de trofeu

P. Borràs amb nen a coll

1960-61 - L'equip

1960-61 - L'equip

J. Rutllant, J. Vilanó (President), P. Molina,J.L. Giralt, J. Robert, J. Vilanó, R. Moliné, E. Portas, J. Lozano, J. Portas, J. Roger, J. Crous, S. Ponsa, F. Horta, Q. Navarro, A. Guerrero, A. Navarro, J. Ayats

1960-61 - L'equip

J. Rutllant, J.L. Giralt, A. Navarro, J. Gelpi, F. Horta, R. Freixanet, J. Crous, S. Salvador, J. Roger, J. Geremias, S. Ponsa, Q. Navarro, R. Moliné, J. Ayats, S. Sagrera

1960-61 - L'equip

1960-61 - L'equip

1961 - Partit a Blanes

Q. Navarro

1961 - Cinc inicial

1961 - Equip juvenil

J. Rutllant, A. Guerrero, R. Olivella, J. Pueyo,J. Vilanó, R. Freixanet, D. Gelmà, Q. Abril, J. Sagrera, X. Arnau

1961 - partit Blanes-Adepaf

Blanes: J. Geremias, J. Crous, S. Sagrera, R. Moliné, A. Pau, M. Torrentó; Nens col·legi Santa Maria: J. Bernárdez, M. Tordera, Ll.Pascual, R. Vieta, J. Guerrero, J. Pich, X. Vieta, R. Torroella

1961 - Equip

A Pau, J. Rutllant, R. Moliné, S. Sagrera, A. Navarro,J. Roger,J. Ayats, S. Ponsa, J. Crous, Q. Navarro, J.L. Giralt, J. Geremias

1961-62 - partit

1961-62 - partit

1961-62 - partit

1961-62 - partit

1961-62 - partit

1961-62 - l'equip

J.Rutllant, S.Ponsa, J.Crous, J.Ayats, S.Sagrera, R.Moliné, Q.Navarro, A.Pau, J.Cubarsí, JL.Giralt, J.Geremias, J.Roger

1961-62 - pista nevada

1961-62 - netejant la pista de neu

1961-62 - netejant la pista de neu

1961-62 - Blanes nevat amb la pista del passeig

1962 - salt inicial Blanes-joventut

1962 - equip col·legi cor de maria

M. Ribas, F. Suris, C. Coll, F. Queldra(entrenadora), C. Puigvert, N. Baldrich, D. Seira, R. Casas, C. Frigola, Q. Tordera, P. Serrat, F. Robert, D. Lorente

1962 - partit Blanes-joventut

Presència d’Emiliano Rodríguez al quadre badaloní

1962 - campionat infantil

1962 - pista nevada

1962 - Joves jugadors de celebració

1962-63 - equip

F. Arniges, F. Sola, J. Rutllant, R. Moliné, J. Crous, S. Sagrera, J. Casas, X. Arnau, J.L. Giralt, J. Bertran

1962-63 - campionat mini local

1963 - pista de passeig nevada

1963 - equip del cor de maria

1963 - equip del cor de maria

1963 - partit al col·legi santa maria

1963 -Entrada de jugadora del Cor de Maria

1963-64 - entrada de l'equip sènior

1962-63 - equip

Soro, F. Arniges, M. Tordera, J. Casas, A. Romero, J. Bertran, F. Sola, A. Gallart, S. Sagrera

1963-64 - equip

1964 - equips sènior i juvenil

M. Torrentó, F. Arniges, J. Bertran, P. Molina, A. Romero, F. Sola, J. Rutllant, A. Gallart, F. Horta, Soro, ? , M. Rutllant, J.A. Vieta, J. Rutllant, J. Marquès, V. Martinez, J. Casas, J. Alenyà, E. Esgleas, J.L. Giralt

1964 - equip femení

1964 - equip femení

C. Frigola, P. Serrat, D. Seira, C. Vives, M. Gallart, R. Bitlloch, C. Vieta, Q. Tordera

1964 - equip

M. Torrentó, F. Horta, J. Molina, J. Casas, F. Arniges, J. Rutllant, J.L. Giralt, J. Marquès, V. Martinez, A. Romero, J. Alenyà

1964-65 - equip

M. Torrentó, J.L. Giralt, J. Bertran, F. Sola, J. Rutllant, A. Gallart, J. Crous, Soro, S. Sagrera, F. Horta, J. Casas, A. Romero, J. Alenyà, F. Arniges

1964-65 - equip

més imatges de la dècada