• CLUB BÀSQUET BLANES

  • AVÍS LEGAL

avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CLUB BÀSQUET BLANES informa que és titular del lloc web cbblanes.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, CLUB BÀSQUET BLANES informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és CLUB BÀSQUET BLANES, amb CIF G17302803 i domicili a la CIUTAT ESPORTIVA BLANES, carrer de MAS CUNÍ 43, 17300 BLANES. L’adreça de correu electrònic de contacte amb el club és: cbblanes@cbblanes.cat

condicions 'ús

usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de CLUB BÀSQUET BLANES confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de CLUB BÀSQUET BLANES, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de CLUB BÀSQUET BLANES proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per CLUB BÀSQUET BLANES per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CLUB BÀSQUET BLANES contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió els drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

CLUB BÀSQUET BLANES no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

CLUB BÀSQUET BLANES declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CLUB BÀSQUET BLANES no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

modificacions

CLUB BÀSQUET BLANES es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

propietat intel·lectual i industrial

CLUB BÀSQUET BLANES per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CLUB BÀSQUET BLANES. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic vigent a Catalunya, serà d’aplicació tant la normativa catalana i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per l’estat espanyol.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CLUB BÀSQUET BLANES.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CLUB BÀSQUET BLANES. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CLUB BÀSQUET BLANES.

certificat ssl (secure socket layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació que es transmet entre CLUB BÀQUET BLANES i l’usuari.

CLUB BÀSQUET BLANES disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

CLUB BÀSQUET BLANES informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CLUB BÀSQUET BLANES es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per dur a terme la connexió d’una manera segura, cosa que es fa utilitzant claus preestablertes i codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió es tanca.

accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

CLUB BÀSQUET BLANES es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori català. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. CLUB BÀSQUET BLANES té el seu domicili a Blanes, Catalunya.

Darrera actualització: 4 de març de 2023

INFORMACIÓ !

Hem actualitzat la nostra POLÍTICA DE PRIVADESA. Us instem a revisar-la abans de visitar el nostre lloc web.