Assemblea General Ordinària de socis

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

El proper dissabte 18 de gener es celebrarà l’ASSEMBLA GENERAL ORDINÀRIA de socis del Club Bàsquet Blanes a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Blanes.

La primera convocatòria és a les 10.30 h i la segona convocatòria a les 11.00 h.

L’ordre del dia serà el següent:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2.- Presentació, i aprovació de l’estat de comptes del Club
3.- Presentació, i aprovació si s’escau, del pressupost per a la temporada 19-20
4.- Lectura i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de la temporada 18-19
5.- Modificació dels Estatuts per adaptar-los a la normativa vigent
6.- Proposta d’elecció de nous membres de la Junta Directiva
7.- Precs i preguntes

Per assistir a l’Assemblea cal tenir més de 18 anys i no tenir suspesa la condició de soci. Caldrà presentar document acreditatiu.