Assemblea General Ordinària de socis

El proper dissabte 18 de gener es celebrarà l’ASSEMBLA GENERAL ORDINÀRIA de socis del Club Bàsquet Blanes a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Blanes.

La primera convocatòria és a les 10.30 h i la segona convocatòria a les 11.00 h.

L’ordre del dia serà el següent:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2.- Presentació, i aprovació de l’estat de comptes del Club
3.- Presentació, i aprovació si s’escau, del pressupost per a la temporada 19-20
4.- Lectura i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Activitats de la temporada 18-19
5.- Modificació dels Estatuts per adaptar-los a la normativa vigent
6.- Proposta d’elecció de nous membres de la Junta Directiva
7.- Precs i preguntes

Per assistir a l’Assemblea cal tenir més de 18 anys i no tenir suspesa la condició de soci. Caldrà presentar document acreditatiu.

 

 

 

INFORMACIÓ !

Hem actualitzat la nostra POLÍTICA DE PRIVADESA. Us instem a revisar-la abans de visitar el nostre lloc web.