C.B. Sant Narcís

Resultats

C.T. Cadet Masc. Nivell A - Fase Prèva - Grup 1

C.C. Júnior Masc. Interterritorial - Primera Fase - Grup 1

C.T. Cadet Masc. Nivell A - Fase Prèva - Grup 1

C.C. Tercera Categoria Masc. - Fase Prèvia - Grup 11

C.C. Júnior Masc. Interterritorial - Primera Fase - Grup 1

C.C. Sots-25 Masc. Nivell A - Fase Prèvia - Grup 1

Resultats

C.C. Tercera Categoria Masc. - Fase Prèvia - Grup 11