Comunicat del Club per la suspensió temporal activitat de competició

Benvolguts jugadors/es, entrenadors/es, famílies i membres de la comunitat Bàsquet Blanes,

Davant l’actual situació de pandèmia i el risc manifest d’una segona onada de brot del
COVID19 les autoritats sanitàries i esportives del país han decidit aturar les competicions dels
equips federats no professionals, com a mesura per ajudar a l’atenuació del risc de contagi
generalitzat.

El CBBlanes està compromès amb la salut dels nostres esportistes i tècnics. Entenem que la
pràctica esportiva de manera segura també té beneficis clars per la salut. Aquesta pràctica
esportiva en forma de bàsquet en el nostre cas, no pot fer-se sense uns mínims de seguretat i
minorització del risc de contagi del COVID19.

Per aquest motiu i donant compliment als requeriments de les autoritats esportives que
regeixen la nostra activitat, la Junta Directiva ha adoptat les següent mesures i decisions:

– Aprovació de la primera versió del Protocol COVID19 CBBlanes com a resposta a
l’activitat federada que practiquem, i que afecta tant als entrenaments, partits de
competició i partits de preparació, que en breu serà difós públicament.

– Decisió de suspendre els partits de preparació, amistosos i tornejos previstos per els
propers 15 dies.

– Per norma general no es permetran les rotacions de jugadors/es entre equips (grups
estables). Qualsevol decisió d’aquest àmbit requerirà la consulta a Coordinació
Esportiva.

– Accions formatives de difusió i exposició del Protocol COVID19 CBBlanes al col·lectiu
d’entrenador/es primerament i delegats/des en les properes jornades.

– Habilitar l’adreça de correu covid19@cbblanes.cat per atendre consultes, incidències i
notificació de simptomatologies compatibles COVID19 al Club.

– Nomenament del càrrec de Responsable COVID19 del CBBlanes i d’una comissió
interna COVID19 integrada per membres de Junta Directiva i Coordinació Esportiva.

La postura d’aquesta Junta Directiva és la de vetllar en la mesura de les nostres possibilitats
per la salut dels nostres esportistes i entrenadors/es per sobre de qualsevol consideració de
resultats esportius.

Igualment, ens comprometem sempre que sigui possible i conscients que el “risc zero” no és
assolible, a mantenir l’activitat esportiva que se’ns permeti per part de les autoritats i gestors
d’instal·lacions com a element fonamental de salut i benestar dels nostres esportistes. La
col·laboració de les famílies és imprescindible per garantir aquest espai segur.

Aprofitem també per mencionar-vos la intenció d’aquesta Junta de mantenir activitats del
CBBlanes en possibles escenaris de confinament generalitzat amb l’objectiu clar de continuar
el nostre espai de creixement esportiu i personal entorn al bàsquet dels nostres esportistes,
tècnics i famílies.

INFORMACIÓ !

Hem actualitzat la nostra POLÍTICA DE PRIVADESA. Us instem a revisar-la abans de visitar el nostre lloc web.