II CONCURS DUO DEL CLUB: DIBUIX + RELAT CURT

Vols participar a la segona edició del concurs duo del club? I guanyar un premi?

BASES

II CONCURS DUO DE DIBUIX + RELAT CURT “CLUB BÀSQUET BLANES»

El Club Bàsquet Blanes organitza el II Concurs Duo de Dibuix i Relat Curt “Club Bàsquet Blanes” amb l’objectiu que els alumnes de primària de totes les escoles de Blanes puguin expressar de manera artística i a través del dibuix i el relat curt com veuen el bàsquet.

Us animem a perquè ens compartiu la vostra visió del nostre esport i ens mostreu l’artista que porteu a dins.

1. Participants: Tots els alumnes de primària (de primer a sisè) de les escoles de Blanes.

2. Categories:

  • Petits (alumes de 1r, 2n i 3r de primària)
  • Grans (alumnes de 4t, 5è i 6è de primària)

3. Tema: Dibuixos i relats relacionats amb l’esport del bàsquet i que plasmin els valors del Club Bàsquet Blanes… respecte, compromís, persistència i orgull de pertinença.

4. Obres: Un màxim d’un DUO (dibuix + relat curt) per participant.

5. Com participar: Els dibuixos i relats s’hauran de realitzar al full DIN A4 facilitat per l’organització. El full s’haurà de lliurar físicament a la parada de Roses que posarà el club el 23 d’Abril al carrer Ample. Al full hi ha un espai perquè els participants hi facin constar el seu nom i cognoms, curs i escola, que s’ha de complimentar obligatòriament. El relat haurà d’anar encapçalat per un títol.

6. Tècniques: Pel dibuix es pot ar qualsevol de tècnica (aquarel·la, llapis, retoladors, ceres, etc.) sempre que s’ adapti al format de full DIN A4. Els relats tindran l’extensió màxima de l’espai del full DIN A4, i hauran de ser manuscrits i en català. Tant el dibuix com el relat presentats han fer-se de manera individual i han de ser inèdits.

7. Terminis d’admissió d’obres: El diumenge 23 d’Abril.

8. Jurat: Format per membres de l’entitat orgaritzazdora i col·laboradors.

9. Veredicte: Es farà públic; a través de la web i les xarxes socials del Club Bàsquet Blanes.

10. Premis: Els premis consistiran en un xec regal per descanviar per llibres a les llibreries de Blanes: Sant Jordi i Ça Trencada, i un lot de productes del Club Bàsquet Blanes.

S’establiran tres premis per a cada categoria:

  • 1r premi: xec regal de 50€ + lot de productes del CBB
  • 2n premi: xec regal de 25€ + lot de productes del CBB
  • 3r premi: xec regal de 15 € + lot de productes del CBB

El lliurament dels premis es realitzarà durant la mitjà part d’un del primer equip del Club Bàsquet Blanes que serà comunicat als premiats/des.

11. Publicació d’obres: Tots els dibuixos i relats premiats es publicaran a la revista “1958” del Club Bàsquet Blanes. La resta es publicaran a la web del club juntament amb les obres premiades.

12. Retorn d’obres. Qui estigui interessat/da en recollir els seus dibuixos i relats, els pot passar a recollir per les oficines del Club.

La participació en aquest concurs significa la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització. El Club Bàsquet Blanes pot utilitzar els dibuixos i relats per exposar-los o publicar-los.

 

INFORMACIÓ !

Hem actualitzat la nostra POLÍTICA DE PRIVADESA. Us instem a revisar-la abans de visitar el nostre lloc web.