S’obre el procés per les eleccions a la junta directiva del club

El passat 25 de març de 2022 l’Assemblea del club, reunida en sessió ordinària, va acordar convocar eleccions a la junta directiva amb l’aprovació del següent calendari electoral.

Podeu consultar el cens electoral amb el llistat dels socis i sòcies amb dret a vot.