Júnior B femení 2021-22

46 - 34
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

Manresa C.B.F. — C.B. Blanes

34 - 73
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

C.B. Blanes — Lima Horta

93 - 21
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

GEIEG UNI Girona — C.B. Blanes

45 - 64
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

C.B. Blanes — C.B. Grup Barna

33 - 63
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

C.B. Blanes — C.E.J. L’Hospitalet

62 - 43
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

C.B.F. Cerdanyola — C.B. Blanes

56 - 63
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

C.B. Blanes — C. Joventut de Badalona

74 - 57
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

C.B. Banyoles — C.B. Blanes

48 - 53
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

C.B. Blanes — M. BOET Mataró 3 V.

44 - 51
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

C.B. Blanes — Manresa C.B.F.

104 - 29
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

Lima Horta — C.B. Blanes

25 - 79
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

C.B. Blanes — GEIEG UNI Girona

62 - 51
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

C.B. Grup Barna — C.B. Blanes

57 - 48
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

C.E.J. L’Hospitalet — C.B. Blanes

31 - 50
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

C.B. Blanes — C.B.F. Cerdanyola

63 - 40
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

C. Joventut de Badalona — C.B. Blanes

57 - 61
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

C.B. Blanes — C.B. Banyoles

62 - 52
C.C. Júnior Fem. 1r Any - Primera Fase - Grup 2

M. BOET Mataró 3 V. — C.B. Blanes

31 - 57
C.C. Júnior Fem. 1r. Any - Segona Fase - Grup 5

C.B. Lleida — C.B. Blanes

71 - 48
C.C. Júnior Fem. 1r. Any - Segona Fase - Grup 5

C.B. Blanes — C.B. Cornellà

45 - 57
C.C. Júnior Fem. 1r. Any - Segona Fase - Grup 5

M. BOET Mataró 3 V. — C.B. Blanes

64 - 32
C.C. Júnior Fem. 1r. Any - Segona Fase - Grup 5

C.B. Blanes — C.B. Lleida

28 - 60
C.C. Júnior Fem. 1r. Any - Segona Fase - Grup 5

C.B. Cornellà — C.B. Blanes

39 - 41
C.C. Júnior Fem. 1r. Any - Segona Fase - Grup 5

C.B. Blanes — M. BOET Mataró 3 V.