• TECNOCASA C.B. BLANES B

CALENDARI cadet b masculí 2023-24

campionat territorial de promoció nivell b

fase prèvia - grup 4

41 - 53
Cadet B masculí

Tecnocasa C.B. Blanes B — Athlètic Silenc

76 - 32
Cadet B masculí

CEEB Tordera — Tecnocasa C.B. Blanes B

53 - 51
Cadet B masculí

Tecnocasa C.B. Blanes B — C.B. Palafolls

46 - 45
Cadet B masculí

Athlètic Silenc — Tecnocasa C.B. Blanes B

45 - 100
Cadet B masculí

Tecnocasa C.B. Blanes B — CEEB Tordera

45 - 66
Cadet B masculí

C.B. Palafolls — Tecnocasa C.B. Blanes B

66 - 52
Cadet B masculí

Tecnocasa C.B. Blanes B — Bisbal Bàsquet

56 - 47
Cadet B masculí

C.B. Vilablareix — Tecnocasa C.B. Blanes B

41 - 90
Cadet B masculí

Tecnocasa C.B. Blanes B — B.C. Maçanet

61 - 43
Cadet B masculí

Athlètic Silenc — Tecnocasa C.B. Blanes B

45 - 70
Cadet B masculí

Tecnocasa C.B. Blanes B — CESET

69 - 39
Cadet B masculí

C.B. Sant Narcís — Tecnocasa C.B. Blanes B

44 - 68
Cadet B masculí

Tecnocasa C.B. Blanes B — C.E. Maristes Girona

77 - 44
Cadet B masculí

B. Vedruna Palamós — Tecnocasa C.B. Blanes B

54 - 80
Cadet B masculí

Tecnocasa C.B. Blanes B — F.D. Cassanenc

19:30
Cadet B masculí

B.C. Fontajau — Tecnocasa C.B. Blanes B

9:00
Cadet B masculí

Bisbal Bàsquet — Tecnocasa C.B. Blanes B

16:00
Cadet B masculí

Tecnocasa C.B. Blanes B — C.B. Vilablareix

11:30
Cadet B masculí

B.C. Maçanet — Tecnocasa C.B. Blanes B

16:00
Cadet B masculí

Tecnocasa C.B. Blanes B — Athlètic Silenc

17:45
Cadet B masculí

CESET — Tecnocasa C.B. Blanes B

16:00
Cadet B masculí

Tecnocasa C.B. Blanes B — C.B. Sant Narcís

12:00
Cadet B masculí

C.E. Maristes Girona — Tecnocasa C.B. Blanes B

16:00
Cadet B masculí

Tecnocasa C.B. Blanes B — B. Vedruna Palamós

16:00
Cadet B masculí

F.D. Cassanenc — Tecnocasa C.B. Blanes B

16:00
Cadet B masculí

Tecnocasa C.B. Blanes B — B.C. Fontajau