Primer equip masculí fase prèvia 2022-23

(Jornada 1)
67 - 68
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Granollers — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 1)
87 - 84
Primer equip masculí 2022-23

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. Salt

(Jornada 1)
81 - 67
Primer equip masculí 2022-23

Bàsquet Girona — C.B. Argentona

(Jornada 1)
66 - 79
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Quart — C.E. Palamós

(Jornada 1)
69 - 64
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Mir — C.B. ADEPAF

(Jornada 1)
64 - 60
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Cabrera — El Masnou Basquetbol

(Jornada 1)
71 - 79
Primer equip masculí 2022-23

A.E.C.A.M. Malgrat — CESET

(Jornada 2)
83 - 81
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Argentona — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 2)
54 - 67
Primer equip masculí 2022-23

C.E. Palamós — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 2)
83 - 73
Primer equip masculí 2022-23

El Masnou Basquetbol — C.B. Mir

(Jornada 2)
67 - 41
Primer equip masculí 2022-23

CESET — C.B. Cabrera

(Jornada 2)
56 - 73
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Lliçà d’Amunt — Bàsquet Girona

(Jornada 2)
50 - 69
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Salt — C.B. Granollers

(Jornada 2)
74 - 58
Primer equip masculí 2022-23

C.B. ADEPAF — C.B. Quart

(Jornada 3)
68 - 60
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Granollers — C.E. Palamós

(Jornada 3)
93 - 76
Primer equip masculí 2022-23

Bàsquet Girona — C.B. Salt

(Jornada 3)
72 - 66
Primer equip masculí 2022-23

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 3)
73 - 68
Primer equip masculí 2022-23

C.B. ADEPAF — El Masnou Basquetbol

(Jornada 3)
65 - 81
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Quart — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 3)
69 - 58
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Mir — CESET

(Jornada 3)
61 - 69
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Cabrera — C.B. Argentona

(Jornada 4)
76 - 62
Primer equip masculí 2022-23

CESET — C.B. ADEPAF

(Jornada 4)
92 - 63
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Argentona — C.B. Mir

(Jornada 4)
59 - 57
Primer equip masculí 2022-23

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. Granollers

(Jornada 4)
77 - 62
Primer equip masculí 2022-23

El Masnou Basquetbol — C.B. Quart

(Jornada 4)
50 - 88
Primer equip masculí 2022-23

C.E. Palamós — Bàsquet Girona

(Jornada 4)
72 - 92
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Lliçà d’Amunt — C.B. Cabrera

(Jornada 4)
86 - 81
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Salt — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 5)
76 - 65
Primer equip masculí 2022-23

A.E.C.A.M. Malgrat — C.E. Palamós

(Jornada 5)
87 - 83
Primer equip masculí 2022-23

C.B. ADEPAF — C.B. Argentona

(Jornada 5)
74 - 65
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Quart — C.B. Granollers

(Jornada 5)
86 - 84
Primer equip masculí 2022-23

El Masnou Basquetbol — CESET

(Jornada 5)
73 - 54
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Mir — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 5)
74 - 67
Primer equip masculí 2022-23

Bàsquet Girona — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 5)
81 - 67
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Cabrera — C.B. Salt

(Jornada 6)
57 - 74
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Lliçà d’Amunt — C.B. ADEPAF

(Jornada 6)
96 - 60
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Argentona — El Masnou Basquetbol

(Jornada 6)
51 - 61
Primer equip masculí 2022-23

Muralla Òptica C.B. Blanes — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 6)
77 - 70
Primer equip masculí 2022-23

CESET — C.B. Quart

(Jornada 6)
57 - 62
Primer equip masculí 2022-23

C.E. Palamós — C.B. Cabrera

(Jornada 6)
67 - 55
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Salt — C.B. Mir

(Jornada 7)
64 - 69
Primer equip masculí 2022-23

El Masnou Basquetbol — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 7)
68 - 66
Primer equip masculí 2022-23

CESET — C.B. Argentona

(Jornada 7)
46 - 66
Primer equip masculí 2022-23

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. Granollers

(Jornada 7)
78 - 70
Primer equip masculí 2022-23

C.B. ADEPAF — C.B. Salt

(Jornada 7)
47 - 113
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Quart — Bàsquet Girona

(Jornada 7)
77 - 63
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Mir — C.E. Palamós

(Jornada 7)
61 - 58
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Cabrera — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 8)
79 - 65
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Granollers — C.B. Cabrera

(Jornada 8)
67 - 69
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Lliçà d’Amunt — CESET

(Jornada 8)
76 - 73
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Argentona — C.B. Quart

(Jornada 8)
57 - 86
Primer equip masculí 2022-23

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. Mir

(Jornada 8)
60 - 69
Primer equip masculí 2022-23

C.E. Palamós — C.B. ADEPAF

(Jornada 8)
82 - 66
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Salt — El Masnou Basquetbol

(Jornada 8)
90 - 79
Primer equip masculí 2022-23

Bàsquet Girona — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 9)
70 - 56
Primer equip masculí 2022-23

CESET — C.B. Salt

(Jornada 9)
65 - 56
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Argentona — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 9)
91 - 75
Primer equip masculí 2022-23

El Masnou Basquetbol — C.E. Palamós

(Jornada 9)
69 - 57
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Mir — C.B. Granollers

(Jornada 9)
71 - 68
Primer equip masculí 2022-23

C.B. ADEPAF — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 9)
74 - 82
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Quart — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 9)
62 - 85
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Cabrera — Bàsquet Girona

(Jornada 10)
65 - 63
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Granollers — C.B. ADEPAF

(Jornada 10)
57 - 49
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Lliçà d’Amunt — C.B. Quart

(Jornada 10)
68 - 66
Primer equip masculí 2022-23

C.E. Palamós — CESET

(Jornada 10)
89 - 84
Primer equip masculí 2022-23

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. Cabrera

(Jornada 10)
69 - 48
Primer equip masculí 2022-23

Muralla Òptica C.B. Blanes — El Masnou Basquetbol

(Jornada 10)
90 - 66
Primer equip masculí 2022-23

Bàsquet Girona — C.B. Mir

(Jornada 10)
65 - 75
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Argentona — C.B. Salt

(Jornada 6)
76 - 72
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Granollers — Bàsquet Girona

(Jornada 11)
92 - 62
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Argentona — C.E. Palamós

(Jornada 11)
76 - 89
Primer equip masculí 2022-23

C.B. ADEPAF — Bàsquet Girona

(Jornada 11)
64 - 79
Primer equip masculí 2022-23

El Masnou Basquetbol — C.B. Granollers

(Jornada 11)
58 - 71
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Lliçà d’Amunt — C.B. Salt

(Jornada 11)
71 - 56
Primer equip masculí 2022-23

CESET — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 11)
88 - 86
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Quart — C.B. Cabrera

(Jornada 11)
84 - 81
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Mir — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 12)
60 - 64
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Granollers — CESET

(Jornada 12)
83 - 91
Primer equip masculí 2022-23

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. Argentona

(Jornada 12)
89 - 58
Primer equip masculí 2022-23

C.E. Palamós — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 12)
107 - 66
Primer equip masculí 2022-23

Bàsquet Girona — El Masnou Basquetbol

(Jornada 12)
49 - 61
Primer equip masculí 2022-23

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. ADEPAF

(Jornada 12)
86 - 89
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Cabrera — C.B. Mir

(Jornada 12)
62 - 88
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Quart — C.B. Salt

(Jornada 13)
63 - 69
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Argentona — C.B. Granollers

(Jornada 13)
74 - 66
Primer equip masculí 2022-23

C.B. ADEPAF — C.B. Cabrera

(Jornada 13)
54 - 82
Primer equip masculí 2022-23

El Masnou Basquetbol — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 13)
55 - 71
Primer equip masculí 2022-23

CESET — Bàsquet Girona

(Jornada 13)
67 - 76
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Salt — C.E. Palamós

(Jornada 13)
72 - 61
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Mir — C.B. Quart

(Jornada 13)
68 - 59
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Lliçà d’Amunt — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 14)
85 - 74
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Argentona — Bàsquet Girona

(Jornada 14)
69 - 82
Primer equip masculí 2022-23

El Masnou Basquetbol — C.B. Cabrera

(Jornada 14)
78 - 59
Primer equip masculí 2022-23

C.B. ADEPAF — C.B. Mir

(Jornada 14)
45 - 57
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Lliçà d’Amunt — C.B. Granollers

(Jornada 14)
80 - 72
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Salt — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 14)
75 - 42
Primer equip masculí 2022-23

C.E. Palamós — C.B. Quart

(Jornada 14)
81 - 80
Primer equip masculí 2022-23

CESET — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 15)
62 - 63
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Granollers — C.B. Salt

(Jornada 15)
58 - 64
Primer equip masculí 2022-23

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.E. Palamós

(Jornada 15)
84 - 87
Primer equip masculí 2022-23

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. Argentona

(Jornada 15)
55 - 89
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Quart — C.B. ADEPAF

(Jornada 15)
73 - 65
Primer equip masculí 2022-23

Bàsquet Girona — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 15)
77 - 54
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Mir — El Masnou Basquetbol

(Jornada 15)
85 - 61
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Cabrera — CESET

(Jornada 16)
67 - 65
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Argentona — C.B. Cabrera

(Jornada 16)
81 - 84
Primer equip masculí 2022-23

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. Quart

(Jornada 16)
55 - 78
Primer equip masculí 2022-23

El Masnou Basquetbol — C.B. ADEPAF

(Jornada 16)
54 - 66
Primer equip masculí 2022-23

C.E. Palamós — C.B. Granollers

(Jornada 16)
77 - 62
Primer equip masculí 2022-23

CESET — C.B. Mir

(Jornada 16)
67 - 62
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Salt — Bàsquet Girona

(Jornada 16)
61 - 63
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Lliçà d’Amunt — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 17)
79 - 66
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Granollers — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 17)
73 - 48
Primer equip masculí 2022-23

C.B. ADEPAF — CESET

(Jornada 17)
77 - 68
Primer equip masculí 2022-23

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. Salt

(Jornada 17)
63 - 75
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Quart — El Masnou Basquetbol

(Jornada 17)
76 - 70
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Mir — C.B. Argentona

(Jornada 17)
60 - 82
Primer equip masculí 2022-23

Bàsquet Girona — C.E. Palamós

(Jornada 17)
56 - 58
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Cabrera — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 18)
77 - 63
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Argentona — C.B. ADEPAF

(Jornada 18)
55 - 77
Primer equip masculí 2022-23

Muralla Òptica C.B. Blanes — Bàsquet Girona

(Jornada 18)
66 - 67
Primer equip masculí 2022-23

C.E. Palamós — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 18)
78 - 64
Primer equip masculí 2022-23

CESET — El Masnou Basquetbol

(Jornada 18)
53 - 48
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Lliçà d’Amunt — C.B. Mir

(Jornada 18)
87 - 73
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Salt — C.B. Cabrera

(Jornada 18)
72 - 68
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Granollers — C.B. Quart

(Jornada 19)
43 - 85
Primer equip masculí 2022-23

El Masnou Basquetbol — C.B. Argentona

(Jornada 19)
64 - 62
Primer equip masculí 2022-23

A.E.C.A.M. Malgrat — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 19)
71 - 62
Primer equip masculí 2022-23

C.B. ADEPAF — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 19)
56 - 71
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Quart — CESET

(Jornada 19)
77 - 72
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Mir — C.B. Salt

(Jornada 19)
62 - 60
Primer equip masculí 2022-23

Bàsquet Girona — C.B. Granollers

(Jornada 19)
66 - 67
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Cabrera — C.E. Palamós

(Jornada 20)
77 - 86
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Granollers — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 20)
76 - 67
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Argentona — CESET

(Jornada 20)
68 - 82
Primer equip masculí 2022-23

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. Cabrera

(Jornada 20)
60 - 61
Primer equip masculí 2022-23

C.E. Palamós — C.B. Mir

(Jornada 20)
59 - 77
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Salt — C.B. ADEPAF

(Jornada 20)
62 - 75
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Lliçà d’Amunt — El Masnou Basquetbol

(Jornada 20)
88 - 60
Primer equip masculí 2022-23

Bàsquet Girona — C.B. Quart

(Jornada 21)
75 - 77
Primer equip masculí 2022-23

El Masnou Basquetbol — C.B. Salt

(Jornada 21)
69 - 76
Primer equip masculí 2022-23

C.B. ADEPAF — C.E. Palamós

(Jornada 21)
70 - 49
Primer equip masculí 2022-23

CESET — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 21)
65 - 63
Primer equip masculí 2022-23

A.E.C.A.M. Malgrat — Bàsquet Girona

(Jornada 21)
75 - 72
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Mir — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 21)
50 - 71
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Cabrera — C.B. Granollers

(Jornada 21)
70 - 79
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Quart — C.B. Argentona

(Jornada 22)
65 - 81
Primer equip masculí 2022-23

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. ADEPAF

(Jornada 22)
73 - 68
Primer equip masculí 2022-23

C.E. Palamós — El Masnou Basquetbol

(Jornada 22)
100 - 65
Primer equip masculí 2022-23

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. Quart

(Jornada 22)
71 - 77
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Lliçà d’Amunt — C.B. Argentona

(Jornada 22)
48 - 57
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Granollers — C.B. Mir

(Jornada 22)
83 - 88
Primer equip masculí 2022-23

Bàsquet Girona — C.B. Cabrera

(Jornada 22)
54 - 47
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Salt — CESET

(Jornada 23)
75 - 66
Primer equip masculí 2022-23

El Masnou Basquetbol — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 23)
56 - 64
Primer equip masculí 2022-23

CESET — C.E. Palamós

(Jornada 23)
89 - 65
Primer equip masculí 2022-23

C.B. ADEPAF — C.B. Granollers

(Jornada 23)
58 - 68
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Quart — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 23)
69 - 76
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Salt — C.B. Argentona

(Jornada 23)
70 - 68
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Mir — Bàsquet Girona

(Jornada 23)
52 - 82
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Cabrera — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 24)
85 - 53
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Granollers — El Masnou Basquetbol

(Jornada 24)
76 - 77
Primer equip masculí 2022-23

Muralla Òptica C.B. Blanes — CESET

(Jornada 24)
84 - 80
Primer equip masculí 2022-23

C.E. Palamós — C.B. Argentona

(Jornada 24)
68 - 65
Primer equip masculí 2022-23

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. Mir

(Jornada 24)
78 - 61
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Salt — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 24)
67 - 60
Primer equip masculí 2022-23

Bàsquet Girona — C.B. ADEPAF

(Jornada 24)
93 - 69
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Cabrera — C.B. Quart

(Jornada 25)
81 - 56
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Salt — C.B. Quart

(Jornada 25)
48 - 60
Primer equip masculí 2022-23

CESET — C.B. Granollers

(Jornada 25)
62 - 57
Primer equip masculí 2022-23

C.B. ADEPAF — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 25)
90 - 77
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Argentona — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 25)
61 - 104
Primer equip masculí 2022-23

El Masnou Basquetbol — Bàsquet Girona

(Jornada 25)
57 - 80
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Lliçà d’Amunt — C.E. Palamós

(Jornada 25)
77 - 68
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Mir — C.B. Cabrera

(Jornada 26)
92 - 94
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Granollers — C.B. Argentona

(Jornada 26)
60 - 68
Primer equip masculí 2022-23

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 26)
76 - 62
Primer equip masculí 2022-23

A.E.C.A.M. Malgrat — El Masnou Basquetbol

(Jornada 26)
71 - 76
Primer equip masculí 2022-23

Bàsquet Girona — CESET

(Jornada 26)
78 - 72
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Cabrera — C.B. ADEPAF

(Jornada 26)
60 - 66
Primer equip masculí 2022-23

C.E. Palamós — C.B. Salt

(Jornada 26)
57 - 60
Primer equip masculí 2022-23

C.B. Quart — C.B. Mir