• C.B. BLANES A MURALLA ÒPTICA

Campionat Catalunya 1a Categoria Masculí

fase prèvia - grup 1

PRIMERA VOLTA

Jornada 1

(Jornada 1)
67 - 68
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Granollers — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 1)
87 - 84
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. Salt

(Jornada 1)
81 - 67
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Bàsquet Girona — C.B. Argentona

(Jornada 1)
66 - 79
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Quart — C.E. Palamós

(Jornada 1)
69 - 64
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Mir — C.B. ADEPAF

(Jornada 1)
64 - 60
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Cabrera — El Masnou Basquetbol

(Jornada 1)
71 - 79
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

A.E.C.A.M. Malgrat — CESET

Jornada 2

(Jornada 2)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Argentona — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 2)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.E. Palamós — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 2)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

El Masnou Basquetbol — C.B. Mir

(Jornada 2)
18:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

CESET — C.B. Cabrera

(Jornada 2)
19:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. ADEPAF — C.B. Quart

(Jornada 2)
19:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Lliçà d’Amunt — Bàsquet Girona

(Jornada 2)
17:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Salt — C.B. Granollers

Jornada 3

(Jornada 3)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Granollers — C.E. Palamós

(Jornada 3)
19:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 3)
19:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. ADEPAF — El Masnou Basquetbol

(Jornada 3)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Quart — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 3)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Mir — CESET

(Jornada 3)
18:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Bàsquet Girona — C.B. Salt

(Jornada 3)
18:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Cabrera — C.B. Argentona

Jornada 4

(Jornada 4)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Argentona — C.B. Mir

(Jornada 4)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. Granollers

(Jornada 4)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

El Masnou Basquetbol — C.B. Quart

(Jornada 4)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.E. Palamós — Bàsquet Girona

(Jornada 4)
18:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

CESET — C.B. ADEPAF

(Jornada 4)
19:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Lliçà d’Amunt — C.B. Cabrera

(Jornada 4)
17:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Salt — A.E.C.A.M. Malgrat

Jornada 5

(Jornada 5)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

El Masnou Basquetbol — CESET

(Jornada 5)
19:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

A.E.C.A.M. Malgrat — C.E. Palamós

(Jornada 5)
19:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. ADEPAF — C.B. Argentona

(Jornada 5)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Quart — C.B. Granollers

(Jornada 5)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Mir — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 5)
18:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Bàsquet Girona — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 5)
18:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Cabrera — C.B. Salt

Jornada 6

(Jornada 6)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Granollers — Bàsquet Girona

(Jornada 6)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Argentona — El Masnou Basquetbol

(Jornada 6)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Muralla Òptica C.B. Blanes — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 6)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.E. Palamós — C.B. Cabrera

(Jornada 6)
18:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

CESET — C.B. Quart

(Jornada 6)
19:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Lliçà d’Amunt — C.B. ADEPAF

(Jornada 6)
17:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Salt — C.B. Mir

Jornada 7

(Jornada 7)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

El Masnou Basquetbol — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 7)
18:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

CESET — C.B. Argentona

(Jornada 7)
19:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. Granollers

(Jornada 7)
19:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. ADEPAF — C.B. Salt

(Jornada 7)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Quart — Bàsquet Girona

(Jornada 7)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Mir — C.E. Palamós

(Jornada 7)
18:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Cabrera — Muralla Òptica C.B. Blanes

Jornada 8

(Jornada 8)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Granollers — C.B. Cabrera

(Jornada 8)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Argentona — C.B. Quart

(Jornada 8)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. Mir

(Jornada 8)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.E. Palamós — C.B. ADEPAF

(Jornada 8)
19:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Lliçà d’Amunt — CESET

(Jornada 8)
17:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Salt — El Masnou Basquetbol

(Jornada 8)
18:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Bàsquet Girona — A.E.C.A.M. Malgrat

Jornada 9

(Jornada 9)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Argentona — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 9)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

El Masnou Basquetbol — C.E. Palamós

(Jornada 9)
18:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

CESET — C.B. Salt

(Jornada 9)
19:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. ADEPAF — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 9)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Quart — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 9)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Mir — C.B. Granollers

(Jornada 9)
18:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Cabrera — Bàsquet Girona

Jornada 10

(Jornada 10)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Granollers — C.B. ADEPAF

(Jornada 10)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Muralla Òptica C.B. Blanes — El Masnou Basquetbol

(Jornada 10)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.E. Palamós — CESET

(Jornada 10)
19:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. Cabrera

(Jornada 10)
19:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Lliçà d’Amunt — C.B. Quart

(Jornada 10)
17:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Salt — C.B. Argentona

(Jornada 10)
18:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Bàsquet Girona — C.B. Mir

Jornada 11

(Jornada 11)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Argentona — C.E. Palamós

(Jornada 11)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

El Masnou Basquetbol — C.B. Granollers

(Jornada 11)
18:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

CESET — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 11)
19:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. ADEPAF — Bàsquet Girona

(Jornada 11)
19:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Lliçà d’Amunt — C.B. Salt

(Jornada 11)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Quart — C.B. Cabrera

(Jornada 11)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Mir — A.E.C.A.M. Malgrat

Jornada 12

(Jornada 12)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Granollers — CESET

(Jornada 12)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. Argentona

(Jornada 12)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.E. Palamós — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 12)
19:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. ADEPAF

(Jornada 12)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Quart — C.B. Salt

(Jornada 12)
18:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Bàsquet Girona — El Masnou Basquetbol

(Jornada 12)
18:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Cabrera — C.B. Mir

Jornada 13

(Jornada 13)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Argentona — C.B. Granollers

(Jornada 13)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

El Masnou Basquetbol — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 13)
18:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

CESET — Bàsquet Girona

(Jornada 13)
19:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. ADEPAF — C.B. Cabrera

(Jornada 13)
19:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Lliçà d’Amunt — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 13)
17:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Salt — C.E. Palamós

(Jornada 13)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Mir — C.B. Quart

SEGONA VOLTA

Jornada 14

(Jornada 14)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Argentona — Bàsquet Girona

(Jornada 14)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

El Masnou Basquetbol — C.B. Cabrera

(Jornada 14)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.E. Palamós — C.B. Quart

(Jornada 14)
18:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

CESET — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 14)
19:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. ADEPAF — C.B. Mir

(Jornada 14)
19:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Lliçà d’Amunt — C.B. Granollers

(Jornada 14)
17:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Salt — Muralla Òptica C.B. Blanes

Jornada 15

(Jornada 15)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Granollers — C.B. Salt

(Jornada 15)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.E. Palamós

(Jornada 15)
19:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. Argentona

(Jornada 15)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Quart — C.B. ADEPAF

(Jornada 15)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Mir — El Masnou Basquetbol

(Jornada 15)
18:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Bàsquet Girona — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 15)
18:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Cabrera — CESET

Jornada 16

(Jornada 16)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Argentona — C.B. Cabrera

(Jornada 16)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. Quart

(Jornada 16)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

El Masnou Basquetbol — C.B. ADEPAF

(Jornada 16)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.E. Palamós — C.B. Granollers

(Jornada 16)
18:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

CESET — C.B. Mir

(Jornada 16)
19:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Lliçà d’Amunt — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 16)
17:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Salt — Bàsquet Girona

Jornada 17

(Jornada 17)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Granollers — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 17)
19:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. Salt

(Jornada 17)
19:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. ADEPAF — CESET

(Jornada 17)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Quart — El Masnou Basquetbol

(Jornada 17)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Mir — C.B. Argentona

(Jornada 17)
18:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Bàsquet Girona — C.E. Palamós

(Jornada 17)
18:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Cabrera — C.B. Lliçà d’Amunt

Jornada 18

(Jornada 18)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Granollers — C.B. Quart

(Jornada 18)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Argentona — C.B. ADEPAF

(Jornada 18)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Muralla Òptica C.B. Blanes — Bàsquet Girona

(Jornada 18)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.E. Palamós — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 18)
18:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

CESET — El Masnou Basquetbol

(Jornada 18)
19:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Lliçà d’Amunt — C.B. Mir

(Jornada 18)
17:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Salt — C.B. Cabrera

Jornada 19

(Jornada 19)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

El Masnou Basquetbol — C.B. Argentona

(Jornada 19)
19:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

A.E.C.A.M. Malgrat — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 19)
19:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. ADEPAF — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 19)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Quart — CESET

(Jornada 19)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Mir — C.B. Salt

(Jornada 19)
18:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Bàsquet Girona — C.B. Granollers

(Jornada 19)
18:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Cabrera — C.E. Palamós

Jornada 20

(Jornada 20)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Granollers — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 20)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Argentona — CESET

(Jornada 20)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. Cabrera

(Jornada 20)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.E. Palamós — C.B. Mir

(Jornada 20)
19:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Lliçà d’Amunt — El Masnou Basquetbol

(Jornada 20)
17:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Salt — C.B. ADEPAF

(Jornada 20)
18:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Bàsquet Girona — C.B. Quart

Jornada 21

(Jornada 21)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

El Masnou Basquetbol — C.B. Salt

(Jornada 21)
18:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

CESET — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 21)
19:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

A.E.C.A.M. Malgrat — Bàsquet Girona

(Jornada 21)
19:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. ADEPAF — C.E. Palamós

(Jornada 21)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Quart — C.B. Argentona

(Jornada 21)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Mir — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 21)
18:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Cabrera — C.B. Granollers

Jornada 22

(Jornada 22)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Granollers — C.B. Mir

(Jornada 22)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. ADEPAF

(Jornada 22)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.E. Palamós — El Masnou Basquetbol

(Jornada 22)
18:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Bàsquet Girona — C.B. Cabrera

(Jornada 22)
19:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. Quart

(Jornada 22)
19:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Lliçà d’Amunt — C.B. Argentona

(Jornada 22)
17:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Salt — CESET

Jornada 23

(Jornada 23)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Argentona — C.B. Salt

(Jornada 23)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

El Masnou Basquetbol — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 23)
18:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

CESET — C.E. Palamós

(Jornada 23)
19:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. ADEPAF — C.B. Granollers

(Jornada 23)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Quart — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 23)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Mir — Bàsquet Girona

(Jornada 23)
18:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Cabrera — A.E.C.A.M. Malgrat

Jornada 24

(Jornada 24)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Granollers — El Masnou Basquetbol

(Jornada 24)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Muralla Òptica C.B. Blanes — CESET

(Jornada 24)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.E. Palamós — C.B. Argentona

(Jornada 24)
19:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

A.E.C.A.M. Malgrat — C.B. Mir

(Jornada 24)
17:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Salt — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 24)
18:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Bàsquet Girona — C.B. ADEPAF

(Jornada 24)
18:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Cabrera — C.B. Quart

Jornada 25

(Jornada 25)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Argentona — Muralla Òptica C.B. Blanes

(Jornada 25)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

El Masnou Basquetbol — Bàsquet Girona

(Jornada 25)
18:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

CESET — C.B. Granollers

(Jornada 25)
19:30
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. ADEPAF — A.E.C.A.M. Malgrat

(Jornada 25)
19:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Lliçà d’Amunt — C.E. Palamós

(Jornada 25)
17:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Salt — C.B. Quart

(Jornada 25)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Mir — C.B. Cabrera

Jornada 26

(Jornada 26)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Granollers — C.B. Argentona

(Jornada 26)
17:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Muralla Òptica C.B. Blanes — C.B. Lliçà d’Amunt

(Jornada 26)
18:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.E. Palamós — C.B. Salt

(Jornada 26)
19:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

A.E.C.A.M. Malgrat — El Masnou Basquetbol

(Jornada 26)
16:00
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Quart — C.B. Mir

(Jornada 26)
18:15
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

Bàsquet Girona — CESET

(Jornada 26)
18:45
Primer equip masculí - FASE PRÈVIA

C.B. Cabrera — C.B. ADEPAF